BLOG

To zapewnia nam największy spokój na co dzień

Asertywne reagowanie na chwilę obecną może przynieść większy spokój niż kontrolowanie myślenia o przyszłości z tych prostych powodów:

 

Obecny moment to jedyne, co realnie istnieje

Przyszłość jest niepewna i niezależnie od naszych planów i działań, wiele czynników może wpłynąć na to, co się stanie. Skupiając się na obecnym momencie, unikamy negatywnych skutków przewidywania przyszłości, która może nieść ze sobą niepewność i stres. Podnosi się poziom zdrowej kontroli oraz poczucie sprawczości. Moment obecny to jedyne, na co realnie masz wpływ. Przyszłość to jedynie konstrukt inteligencji, czyli próba przewidywania co nastąpi, aby móc zaplanować kroki, przygotować się, ale prawdziwe działania podejmujemy jedynie tutaj i teraz. Myślenie o przyszłości powinno ograniczać się tylko do planowania, a nie przebywania w wizjach przyszłości.

Redukcja stresu i lęku

Myślenie o przyszłości może prowadzić do stresu takiego jak lęk, niepokój, smutek czy złość, zwłaszcza gdy skupiamy się na niekontrolowanych zdarzeniach i potencjalnych problemach. Asertywne reagowanie na teraźniejszość skupia się na tym, co aktualnie możemy kontrolować i wpływa pozytywnie na nasze samopoczucie. Mamy zdrową kontrolę.

Zwiększenie świadomości

Bycie obecnym w chwili pozwala nam lepiej dostrzegać otaczającą nas rzeczywistość, cieszyć się drobnymi przyjemnościami i być bardziej świadomym tego, co się wokół nas dzieje. To może przyczynić się do większej satysfakcji i zadowolenia z życia na każdym obszarze.

Zmniejszenie zaniepokojenia o przyszłość

Wpływ myślenia o przyszłości może skupiać naszą uwagę na potencjalnych problemach i niepowodzeniach, co może prowadzić do cyklu „negatywnych”, obronnych myśli. Asertywne reagowanie pozwala skupić się na teraźniejszości i kontrolowalnych działaniach, co może przerwać ten cykl!

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie

Ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z aktualnymi sytuacjami może prowadzić do lepszego „zarządzania” stresem i emocjami. To z kolei może wpłynąć na to, jak skutecznie radzimy sobie z przyszłymi wyzwaniami. Silnie wpływa na SAMOOCENĘ!

Zmniejszenie nacisku na perfekcjonizm

Skupienie na teraźniejszości może pomóc w odbieraniu rzeczywistości w sposób bardziej realistyczny, a nie przez pryzmat niewiążących oczekiwań i perfekcjonizmu związanego z przyszłością. Perfekcjonizm jest napędzany wizjami przyszłości, szczególnie dotyczącymi ocen innych, a także lękiem przed niespełnieniem tych ocen. Odstąpienie od nadmiernego przebywania w przyszłości spowoduje wzrost zaufania do samego siebie oraz życia. Mniej kompulsywnych zachowań, a w skutku więcej zdrowia mentalnego.

 

Należy jednak pamiętać, że umiejętne balansowanie między skupieniem na teraźniejszości a planowaniem przyszłości jest kluczem do osiągnięcia harmonii i spełnienia. Właściwa równowaga pomiędzy dbaniem o to, co dzieje się tu i teraz, a rozważaniem długoterminowych celów i planów może pomóc w osiągnięciu spokoju psychicznego.

 

Wspieram
Łukasz Gątnicki

Ps. Napisz do mnie jeśli chcesz skutecznej pomocy w swoich problemach! Kliknij TUTAJDodaj komentarz

Click here to post a comment